Nazwa pliku: Audio for AnielaZjada
Waveform info:
Czas trwania:
Próbek:
Próbkowanie:
Wyświetl aktywne ramki
Próg uznania (0-1)
Długość okna: (ms)
Shift (ms)
FFT
FFT spectrogram
PSD spectrogram
SRMR
Boll Spectral Substraction
Parametry spectrogram:
Typ okna:
Długość okna: (próbek)
Overlap (próbek)
Frequency bands (count)
Parametry SRMR:
Próg uznania (0-1)
Parametry Boll:
Nazwa pliku noise:01a8kHz_noise.wav
Magnitude Averaging
Residual Noise Reduction
Długość okna: (próbek)